Meditationspraksis i hverdagen

Meditationspraksis har en gavnlig virkning på mange forskellige ting. Først og fremmest har det en beroligende effekt på psyken, så man for eksempel imødegår stress og får en dybere søvn. Herudover styrker meditation koncentrationsevnen, så man bliver bedre til at fokusere i hverdagen. Meditation er et værktøj, man kan bruge til at studere psyken med. Det er ikke ulig anden forskning, hvor man fx anvender et mikroskop. At lære at meditere er at lære et værktøj at kende.

Det er menneskets natur at søge lykke og at undgå lidelse. Vores psykiske tilstand ændres hele tiden. Hvorfor bliver vi for eksempel angste, uden nogen påviselig grund? Indsigt i psyken er nøglen til, hvordan virkeligheden opleves. Vi må undersøge, hvad psyken består af og hvordan man kan begynde at kontrollere den. Der er altså en filosofi, eller en psykologi om man vil, som forbindes med meditationspraksis. Man må vide noget om psykiske strukturer og processer, for at kunne vide, hvad man skal se efter under meditationen. Når man sidder stille og fordyber sig, kan man udforske psyken stadig dybere og mere detaljeret. Dette kaldes formel meditation.

psykolog_buddishme

Uformel meditation er at forholde sig meditativt til sine hverdagsaktiviteter. De psykiske strukturer og processer, man oplever under formel meditation, kan også genfindes i hverdagen. På den måde studerer man på fuld tid. Man oplever flere facetter af virkeligheden og man bliver bedre til at håndtere den. Samtidig bliver man dygtigere til at opretholde sin praksis, formelt såvel som uformelt.

Vores egen psyke forhindrer os i at opnå den ro, vi søger. Det at studere psykens struktur er udtryk for mindfulness. I en begynderpraksis er der også begrebet alertness.

Alertness er at afgøre, om psykens grundstemning er positiv eller negativ, altså om det man foretager sig er sundt eller usundt for en. Sammenspillet mellem mindfulness og alertness kan studeres i vores hverdagsaktiviteter.

Almindeligvis tales der ikke så meget om vanskelighederne ved at etablere en meditationspraksis. Altså hvordan man får det til at virke og hvordan man bliver ved med at praktisere. Hvis meditationspraksis skal blive en del af ens personlighed, må den udvides til også at omfatte hverdagsoplevelsen. Det er måske lettere sagt end gjort. Derfor vil dette kursus indeholde nogle psykologiske betragtninger og gode råd, der kan være til hjælp i forbindelse med etablering af en meditationspraksis.

Kurset sigter på at give en indføring i grundlæggende meditationsprincipper og samtidig give en introduktion til filosofien omkring meditation. Filosofien er den teori, man efterviser gennem meditationspraksis. Det ene virker ikke uden det andet. Der vil hver gang være vejledning i, hvordan man øver sig på sin praksis. Omdrejningspunktet er at holde det enkelt. Kurset bygger på håndgribelige anvisninger i, hvordan man koncentrerer sig på en uanstrengt måde.

Untitled1Mit navn er Lars Otto Vinderød og jeg er psykolog i København. Min baggrund omfatter bl.a. en femårig specialuddannelse i terapi baseret på buddhistisk psykologi og meditation. Jeg holder foredrag og kurser samtidig med, at jeg har en daglig praksis med individuelle forløb. Desuden er jeg gæstelærer i psykologi på Københavns Universitet.

Denne kombination af erfaringer giver mig en relevant baggrund for at møde mennesker og for at være sparringspartner og mentor i forbindelse med selvudvikling og mestring af livet. Meditation – eller bevidst nærvær – er rettet mod vores måde at opfatte virkeligheden på i alle livssituationer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *